Wyniki IX edycji

Nagrody na poziomie ogólnopolskim:

I miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 5000 złotych brutto
II miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 3000 złotych brutto
III miejsce: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 2000 złotych brutto

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu
II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
III miejsce: Przedszkole w Szczekocinach

Nagrody na poziomie wojewódzkim:

I miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 2000 złotych brutto
II miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 1500 złotych brutto
III miejsce w swoim województwie: sprzęt elektroniczny/pomoce szkolne o wartości 1000 złotych brutto

Województwo Dolnośląskie:

I miejsce: Zespół Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących we Wrocławiu
II miejsce: II Liceum Ogólnokształcące w Lubinie
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Unii Europejskiej w Wawrzyszowie

Województwo Kujawsko – Pomorskie:

I miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Św. Jana Pawła II w Pocierzynie i w Kościelnej Wsi
II miejsce: Zespół Szkół im. Jana Kasprowicza w Izbicy Kujawskiej

Województwo Lubelskie:

I miejsce: Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żulinie

Województwo Łódzkie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Sierzchowach
II miejsce: Warsztat Terapii Zajęciowej przy S.O.S.W. nr 3 w Łodzi
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 193 im. K.K. Baczyńskiego w Łodzi

Województwo Małopolskie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Św. Stanisława Kostki w Leśnicy Groniu
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Królowej Jadwigi w Czarnej Górze
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Michalczowej

Województwo Mazowieckie:

I miejsce: S.O.S.W. im. Janusza Korczaka w Radomiu
II miejsce: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 244 w Warszawie
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Piotra Kulasińskiego w Trzciance

Województwo Opolskie:

I miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Jaworznie
II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa im. J. von Eichendorffa w Walcach
III miejsce: Szkoła Podstawowa w Straduni

Województwo Podkarpackie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Małkowicach
II miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młodowie
III miejsce: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie

Województwo Podlaskie:

I miejsce: Zespół Szkół Budowlano-Geodezyjnych im. Stefana Władysława Bryły w Białymstoku

Województwo Pomorskie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa w Czapiewicach

Województwo Śląskie:

I miejsce: Przedszkole w Szczekocinach
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 3 im Arki Bożka w Rydułtowach
III miejsce: Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 2 w Wodzisławiu Śląskim

Województwo Warmińsko - Mazurskie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie
II miejsce: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie
III miejsce: Zespół Szkół w Pasłęku

Województwo Wielkopolskie:

I miejsce: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stefana Batorego w Koninie
II miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5 w Kole
III miejsce: Miejski Klub Sportowy "Olimpia" w Kole

Województwo Zachodniopomorskie:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 37 w Szczecinie
II miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie